Hållbarhets quiz (Nivå : avancerat)

I samarbete med hållbarhetsakademin har följande quiz tagits fram.

Results

-
Wow mycket Bra jobbat!Du kan detta med hållbarhet, vill du testa lite  frågor om Thailand? Quiz om Thailand

Nja, det gick sådär, det finns mycket kvar att lära sig.

Vill du prova lite frågor om Thailand? Quiz om Thailand

Share your score!
Tweet your score!
Share to other
Nästa fråga

#1. Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. När ska Sverige som senast inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären enligt beslutet?

Nästa fråga

#2. Allt mer använd plast samlas in på olika återvinningsanläggningar. Plast kan återvinnas dels som material, dels som energi. Hur stor del av den insamlade plasten materialåtervinns idag?

Nästa fråga

#3. EU´s Reach-förordning handlar om registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen. I den senaste formuleringen ingår också krav på användare av kemikalier, exempelvis när det gäller återvinning. Vilka av följande är INTE en kemisk produkt?

Nästa fråga

#4. För att världen ska klara FNs 1,5 graders mål är den viktigaste insatsen att bli fossilfria. Varför är den viktigast?

Nästa fråga

#5. Cirkulär materialanvändning och cirkulär ekonomi är viktiga delar för att Sverige och övriga världen ska nå miljömålen. Vilket av följande är exempel på cirkulär materialanvändning?

Nästa fråga

#6. Planetary bundaries är 9 områden som forskare identifierat som kritiska för vår planet. Vilket område ses idag som mest kritiskt för vår värld?

Nästa fråga

#7. Det finns många skäl till att använda närodlade produkter i så stor utsträckning som möjligt. Vilket av följande är INTE ett av de skälen?

Nästa fråga

#8. Vad innebär FNs 1,5 gradersmål?

Nästa fråga

#9. De svenska utsläppen minskar stadigt inom alla områden utom två, vilka?

Nästa fråga

#10. Vad är Agenda 2030?

Färdig